Gmina Przemęt ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n. ““Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Błotnicy na Dom Dziennego Pobytu Senior + i żłobek Maluch+”

RI.271.8.2019                                                                                                                                                

Przemęt 2019-05-20

Gmina Przemęt

ul. Jagiellońska 8

64-234 Przemęt

 

 

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) prowadzone w  trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Błotnicy na Dom Dziennego Pobytu Senior + i żłobek Maluch +”

 

 

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu
siwz z załącznikami
Wyjaśnienie treści SIWZ

Metryczka

wytworzono: 20.05.2019 przez: Maja Flieger
opublikowano: 20.05.2019, 14:43 przez: Maja Flieger
zmodyfikowano: 27.05.2019, 15:52 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 35

Rejestr zmian