Proponowany porządek obrad X Sesji Rady Gminy Przemęt

Termin: 27.05.2019, g. 14:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 – 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Barbary w Buczu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Przemęcie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Przemęt do Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior.
 14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad.

Załączniki

7. Zmiany Budzetowe.pdf
8. Zmiany Wpf.pdf
9. Projekt W Spr. Udzielenia Pomocy Powiatowi Wolsztynskiemu.pdf
10. Projekt Uchwaly Dotacja Dla Parafii Bucz.pdf
11. Projekt Uchwaly Dotacja Dla Parafii Przemet.pdf
12. Projekt Uchwaly Dot. Ustalenia Wysokosci Oplat Za Wych. Przedszk..pdf
13. Projekt Uchwaly Reprezentanci W Stowarzyszeniu Wlgdklij.pdf
14. Sprawozdanie Organizacje Pozarzadowe.pdf

Metryczka

wytworzono: 23.05.2019 przez: Sylwia Kaczmarek
opublikowano: 23.05.2019, 10:52 przez: Sylwia Kaczmarek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 91

Rejestr zmian

utworzono: 23.05.2019, 10:52 przez: Sylwia Kaczmarek Proponowany porządek obrad X Sesji Rady Gminy Przemęt