ZARZĄDZENIE NR 16.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

OR.120.16.2019                                                                                       Przemęt, 2019-06-12

 

ZARZĄDZENIE NR 16.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia  12 czerwca 2019 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669) oraz § 13 ust. 1 Załącznika do Zarządzenia nr 11.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Służby Przygotowawczej w Urzędzie Gminy Przemęt zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Dla przeprowadzenia egzaminu w dniu 18 czerwca 2019 roku kończącego służbę przygotowawczą stanowiska Referent w Wydziale Organizacyjnym powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:

1)Grzegorz Aryż – Przewodniczący komisji egzaminacyjnej,

2)Anna Dobrowolska-Hylak – Członek komisji,

3)Liwia Sterna- Sekretarz komisji.

§ 2. Komisja działa do zakończenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą stanowisk określonych w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Przemęt.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):12.06.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.120.16.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Metryczka

wytworzono: 12.06.2019 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 02.07.2019, 22:11 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 242

Rejestr zmian