ZARZĄDZENIE NR 30.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie: regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przemęt

OR.0050.30.2019                                                                                           Przemęt, 2019-06-24

 

ZARZĄDZENIE NR 30.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie: regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przemęt

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019., poz. 506 art. 44 ust. 3,  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) w związku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zarządza co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się regulamin udzielania zamówień w Urzędzie Gminy Przemęt, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Zobowiązuje się pracowników do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i przestrzegania jego przepisów.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 1.2017 z dnia 02.01.2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Gminy Przemęt

§ 5. Zamówienia, w trakcie realizacji prowadzone są na zasadach określonych w zarządzeniu nr 1.2017 Wójta Gminy Przemęt z dnia 02.01.2017 r.

§ 6. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

 

Przygotowała:

Sylwia Szaranek

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):24.06.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.30.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Metryczka

wytworzono: 24.06.2019 przez: Sylwia Szaranek
opublikowano: 02.07.2019, 22:28 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 37

Rejestr zmian