Zarządzenie nr 20.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.

OR.120.20.2019                                                                                         Przemęt, 2019-06-21

 

ZARZĄDZENIE NR 20.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 21 czerwca 2019 r.

w sprawie: powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

           Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości                   (Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Stałą Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzania terminowej
i poprawnej inwentaryzacji materiałów, środków trwałych, pozostałych środków trwałych
w użyciu oraz czasowych zużyć i zniszczeń materiałów i przedmiotów będących w ewidencji Urzędu Gminy Przemęt w następującym składzie:

 1. Leszek Anglart – przewodniczący Komisji,
 2. Jadwiga Józefowska – członek Komisji,
 3. Małgorzata Kurzawa – członek Komisji,
 4. Joanna Skrzypczak – członek Komisji.

§ 2. Szczegółowe zadania Komisji Inwentaryzacyjnej określa Instrukcja w sprawie
gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności
za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Przemęt.

 

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 27.2016 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie: powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
 • Rok podjęcia (podpisania):2019
 • Status:Nieobowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):21.06.2019
 • Nr aktu prawnego:OR.120.20.2019
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Metryczka

wytworzono: 21.06.2019 przez: Alicja Bauta
opublikowano: 04.07.2019, 13:19 przez: Alicja Bauta
zmodyfikowano: 22.09.2020, 10:07 przez: Alicja Bauta
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 41

Rejestr zmian