Zarządzenie nr 7.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 8 kwietnia 2019 r.w sprawie powołania Zespołu Kryzysowego ds. strajku nauczycieli w przedszkolach i szkołach dla których Gmina Przemęt jest organem prowadzącym

OR. 0050.7.2019

Przemęt, 2019-04-08

ZARZĄDZENIE NR 7.2019
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu Kryzysowego ds. strajku nauczycieli w przedszkolach i szkołach dla których Gmina Przemęt jest organem prowadzącym

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 299 r. poz. 506) w związku z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się z dniem 8 kwietnia 2019 r. Zespół Kryzysowy ds. strajku nauczycieli w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemęt, zwanym dalej “Zespołem”.

§ 2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Waldemar Kalitka – Zastępca Wójta Gminy Przemęt,
2) Bartłomiej Górny – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu,
3) Robert Szwed – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze
4) Halina Pohl – Dyrektor zespołu Szkół w Przemęcie,
5) Małgorzata Zielińska – Dyrektor Szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Mochach,
6) Maciej Ratajczak – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie,
7) Joanna Karkowska – Zastępca Kierownika Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu w Urzędzie Gminy Przemęt.

§ 3. Zadaniem Zespołu jest:
1) koordynacja działań związanych ze strajkiem nauczycieli w szkołach i przedszkolu dla których Gmina Przemęt jest organem prowadzącym;
2) podejmowanie działań łagodzących skutki strajku, w tym działań informacyjnych skierowanych do rodziców i uczniów.

§ 4. Koordynację działań Zespołu zapewnia Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu w Urzędzie Gminy Przemęt.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Przemęt.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przemęt.

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2018
  • Status:Nieobowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):08.04.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.7.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Metryczka

wytworzono: 08.04.2019 przez: Joanna Karkowska
opublikowano: 08.07.2019, 15:15 przez: Joanna Karkowska
zmodyfikowano: 08.07.2019, 15:15 przez: Joanna Karkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 31

Rejestr zmian