Zarządzenie nr 20.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej

OP.0050.20.2019                                                                                                           Przemęt, dnia 22.02.2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 20.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 22 lutego 2019 roku

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej

            Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok:

 1. Dochody zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2.
 3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
 • Rok podjęcia (podpisania):2019
 • Status:Obowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):22.02.2019
 • Nr aktu prawnego:OP.0050.20.2019 
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Budżet Gminy

Metryczka

wytworzono: 22.02.2019 przez: Dorota Reymann
opublikowano: 08.07.2019, 15:29 przez: Alicja Bauta
zmodyfikowano: 08.07.2019, 15:29 przez: Alicja Bauta
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 26

Rejestr zmian