ZARZĄDZENIE NR 18.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie: skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Przemęt

OR.120.18.2019                                                                                       Przemęt, 2019-06-14

 

ZARZĄDZENIE NR 18.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 14 czerwca 2019 r.

 

w sprawie: skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Przemęt

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Skraca się czas pracy dla pracowników Urzędu Gminy Przemęt w dniu 19 czerwca 2019 roku do godz. 15:00.

§ 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Gminy Przemęt oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu oraz opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi zajmującemu się obsługą kadrową.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):14.06.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.120.18.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Metryczka

wytworzono: 14.06.2019 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 09.07.2019, 07:28 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 45

Rejestr zmian