Proponowany porządek XIII Sesji Rady Gminy Przemęt

W dniu 18 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Przemęcie odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Przemęt

 Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 -2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bucz.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad.

Metryczka

wytworzono: 11.07.2019 przez: Sylwia Kaczmarek
opublikowano: 11.07.2019, 11:37 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 101

Rejestr zmian

utworzono: 11.07.2019, 11:37 przez: Anna Dobrowolska-Hylak Proponowany porządek XIII Sesji Rady Gminy Przemęt