Zarządzenie nr 3.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 14 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 20 marca 2019r.II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Biskupicach 14, oznaczonej działką nr 126/1 o pow. 2,00 ha.

OR.0050.3.2019                                                                                                                                                                                                                                                                            Przemęt, 14.03.2019r.

 

ZARZĄDZENIE NR 3.2019
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 14 marca 2019 roku

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 20 marca 2019r. II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej
w Biskupicach 14, oznaczonej działką nr 126/1 o pow. 2,00 ha.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) i § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia w dniu 20 marca 2019r.
II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Przemęt, położonej w Biskupicach 14, oznaczonej działką nr 126/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW PO1E/00038276/3 w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie.

2. W skład Komisji Przetargowej powołuję następujące osoby :
1. Jadwiga Józefowska – Przewodnicząca Komisji
2. Edyta Przydróżna – Członek Komisji
3. Patrycja Śledź – Członek Komisji
4. Tomasz Konieczny – Członek Komisji

3. Osoby powołane na członków Komisji Przetargowej ponoszą pełną odpowiedzialność
za zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie przetargu.

§ 2. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt
ul. Jagiellońska 8, sala nr 25 o godz. 10.00.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zamknięcia przetargu.

Przygotowała: Patrycja Śledź

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):14.03.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.3.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Gospodarka nieruchomościami

Załączniki

Zarządzenie

Metryczka

wytworzono: 14.03.2019 przez: Patrycja Śledź
opublikowano: 22.07.2019, 11:59 przez: Tomasz Konieczny
zmodyfikowano: 22.07.2019, 12:01 przez: Tomasz Konieczny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 33

Rejestr zmian