Zarządzenie nr 21.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 03.06.2019 w spr. powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych, na realizację zadań w 2019 i 2020r.

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):03.06.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.21.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

0050.21.2019

Metryczka

wytworzono: 03.06.2019 przez: Sylwia Szaranek
opublikowano: 20.08.2019, 11:49 przez: Jakub Górny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 34

Rejestr zmian