ZARZĄDZENIE NR 60.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 3 września 2019 r. w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

OR.0050.60.2019                                                                                                                                                                                                                                                      Przemęt, 2019-09-03

 

ZARZĄDZENIE NR 60.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 3 września 2019 r.

 

w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 i 1504) oraz § 6 ust. 3 Uchwały Nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.  Na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. ustanawia się koordynatora gminnego
do spraw informatyki w gminie Przemęt – Pana Michała Żoka – pracownika Urzędu Gminy Przemęt.

§ 2. Zadania koordynatora gminnego do spraw informatyki określa załącznik nr 3 do Uchwały Nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków
oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):03.09.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.60.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

Zarządzenie OR.0050.60.2019

Metryczka

wytworzono: 03.09.2019 przez: Irena Mikołajczak
opublikowano: 03.09.2019, 15:25 przez: Irena Mikołajczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 101

Rejestr zmian