Protokół inwentaryzacyjny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Sokołowice

KOMUNIKAT

    Wójt Gminy Przemęt informuje o wywieszeniu w dniu 03.09.2019r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8 oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.przemet.pl  na okres 30 dni protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Sokołowice, oznaczonej działkami nr 129 o pow. 1,00 ha i 136 o pow. 0,07 ha.

        Po upływie ww. terminu tut. organ wystąpi do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem  o  nieodpłatne przekazanie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Przemęt  zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

 

  

załącznik – protokół inwentaryzacyjny 

Załączniki

Protokół Inwentaryzacyjny

Metryczka

wytworzono: 04.09.2019 przez: Klaudia Mierzwinska
opublikowano: 04.09.2019, 09:59 przez: Klaudia Mierzwinska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 35

Rejestr zmian