ZARZĄDZENIE NR 27.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 września 2019 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Referent

OR.120.27.2019                                                                                       Przemęt, 2019-09-10 

ZARZĄDZENIE NR 27.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 10 września 2019 roku 

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru
na urzędnicze stanowisko Referent

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  2019 r. poz. 506 i 1309) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz §3 ust. 1, 3 i 4 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 47.2016 Wójta Gminy Przemęt z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Przemęt zarządza się, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Referent powołuje się komisję rekrutacyjną w składzie:

1)Grzegorz Aryż – Przewodniczący komisji rekrutacyjnej,

2)Anna Dobrowolska-Hylak – Sekretarz komisji,

3)Bożena Ćwiklińska – Członek komisji,

4)Alicja Bauta- Członek komisji,

5)Liwia Sterna- Członek Komisji.

§ 2. Komisja działa do zakończenia naboru na stanowisko określone w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przygotowała:

Liwia Sterna

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):10.09.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.120.27.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

OR.120.27.2019

Metryczka

wytworzono: 10.09.2019 przez: Liwai Sterna
opublikowano: 11.09.2019, 12:15 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 30

Rejestr zmian