OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków letniskowych o charakterze sezonowym na działce o numerze ewidencyjnym 127/27 obręb Wieleń

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie w warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków letniskowych o charakterze sezonowym  na działce o numerze ewidencyjnym 127/27 obręb Wieleń, gmina Przemęt, w dniu
16 września 2019 roku została wydana decyzja nr 194/2019 o warunkach zabudowy dla wyżej wymienionej inwestycji.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją w  sprawie można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku  w godz. od 730 do 1530.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art.49b ustawy k.p.a. na żądanie strony, Organ udostępni stronie odpis decyzji nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku o jego udostępnienie. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie udostępniono na stronie https://przemet.com/typy-tresci/akty-prawne/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt i sołectwa Wieleń.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):18.09.2019
  • Nr aktu prawnego:RN.6730.119.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Metryczka

wytworzono: 18.09.2019 przez: Klaudia Mierzwinska
opublikowano: 18.09.2019, 14:59 przez: Klaudia Mierzwinska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 24

Rejestr zmian