Wykaz głosowań z XVI Sesji Rady Gminy Przemęt

Obrady rozpoczęto 2019-10-01 o godz. 15:05:43, a zakończono o godz. 17:26:37 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Jerzy Dominiak
 3. Bernadeta Golińska
 4. Gracjan Kiciński
 5. Justyna Klecha
 6. Piotr Kokornaczyk
 7. Joanna Koziołek
 8. Tomasz Maciejewski
 9. Monika Maćkowiak
 10. Stefan Napierała
 11. Jan Rademacher
 12. Łukasz Wojciechowski
 13. Szymon Wojciechowski
 14. Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad przyjęciem protokołów z XIV i XV sesji. (15:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak, Joanna Koziołek, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita, Tomasz Maciejewski, Jan Rademacher, Justyna Klecha, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Gracjan Kiciński, Jerzy Dominiak, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Hanna Dobijata

Głosowanie nad podjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok. (16:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak, Piotr Kokornaczyk, Bernadeta Golińska, Stefan Napierała, Jan Rademacher, Gracjan Kiciński, Ireneusz Wolniczak, Jerzy Dominiak, Elżbieta Wita, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Hanna Dobijata

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 – 2023. (16:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Elżbieta Wita, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Szymon Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Gracjan Kiciński, Jerzy Dominiak, Jan Rademacher, Ireneusz Wolniczak, Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Hanna Dobijata

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Błotnicy oraz ustalenia statutu. (16:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Joanna Koziołek, Jerzy Dominiak, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Gracjan Kiciński, Stefan Napierała, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha, Piotr Kokornaczyk, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Jan Rademacher
 • BRAK GŁOSU(1):
  Hanna Dobijata

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przemęt. (16:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Gracjan Kiciński, Tomasz Maciejewski, Jerzy Dominiak, Elżbieta Wita, Stefan Napierała, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Justyna Klecha
 • BRAK GŁOSU(1):
  Hanna Dobijata

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt. (16:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Jerzy Dominiak, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Justyna Klecha, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Monika Maćkowiak, Gracjan Kiciński, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Hanna Dobijata

Głosowanie w sprawie przyjęcia składu Komisji Skrutacyjnej. (16:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jerzy Dominiak, Szymon Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Elżbieta Wita, Monika Maćkowiak, Gracjan Kiciński, Justyna Klecha, Joanna Koziołek, Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher, Stefan Napierała, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski, Tomasz Maciejewski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Hanna Dobijata

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego. (16:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski, Gracjan Kiciński, Szymon Wojciechowski, Jan Rademacher, Jerzy Dominiak, Justyna Klecha, Stefan Napierała, Elżbieta Wita, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Monika Maćkowiak, Łukasz Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Hanna Dobijata

Zakończono sesję (17:26:37)

Metryczka

wytworzono: 02.10.2019 przez: Sylwia Kaczmarek
opublikowano: 02.10.2019, 10:47 przez: Sylwia Kaczmarek
zmodyfikowano: 02.10.2019, 10:56 przez: Sylwia Kaczmarek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 60

Rejestr zmian

uaktualniono: 02.10.2019, 10:56 przez: Sylwia Kaczmarek Wykaz głosowań z XVI Sesji Rady Gminy Przemęt
utworzono: 02.10.2019, 10:47 przez: Sylwia Kaczmarek XVI Sesja Rady Gminy Przemęt