ZARZĄDZENIE NR 28.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 16 września 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt nr 19.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 czerwca 2019 roku

OR.120.28.2019                                                                                                        Przemęt, 2019-09-16

 

ZARZĄDZENIE NR 28.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 16 września 2019 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt nr 19.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U.  z  2019 r. poz. 506 i 1309) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 19.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia
21 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt wprowadza się następujące zmiany:

  1. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie wewnętrznej Urzędu Gminy Przemęt.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):16.09.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.120.28.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

OR.120.28.2019

Metryczka

wytworzono: 16.09.2019 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 04.10.2019, 12:36 przez: Liwia Sterna
zmodyfikowano: 04.10.2019, 12:36 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 56

Rejestr zmian