ZARZĄDZENIE NR 33.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie: skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Przemęt

ZARZĄDZENIE NR 33.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 13 listopada 2019 r.

 

 

w sprawie: skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Przemęt

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) zarządza się, co następuje:

§ 1. Skraca się czas pracy dla pracowników Urzędu Gminy Przemęt w dniach:

  1. 24 grudnia 2019 roku do godz. 12:00,
  2. 31 grudnia 2019 roku do godz. 13:00.

§2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Gminy Przemęt oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu oraz opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt.

 §3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi zajmującemu się obsługą kadrową.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
  • Rok podjęcia (podpisania):2018
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):13.11.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.120.33.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

Sekretariat 20191113 143956

Metryczka

wytworzono: 13.11.2019 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 13.11.2019, 14:43 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 102

Rejestr zmian