Wykaz głosowań z XVIII Sesji Rady Gminy Przemęt

Obrady rozpoczęto 2019-11-27 o godz. 13:11:49, a zakończono o godz. 15:21:23 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kiciński
 6. Justyna Klecha
 7. Piotr Kokornaczyk
 8. Joanna Koziołek
 9. Tomasz Maciejewski
 10. Monika Maćkowiak
 11. Stefan Napierała
 12. Jan Rademacher
 13. Łukasz Wojciechowski
 14. Szymon Wojciechowski
 15. Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVII sesji. (13:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Elżbieta Wita, Tomasz Maciejewski, Gracjan Kiciński, Justyna Klecha, Joanna Koziołek, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Łukasz Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok. (13:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Szymon Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Gracjan Kiciński, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski, Monika Maćkowiak, Jerzy Dominiak, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Stefan Napierała

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 – 2023. (13:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Kokornaczyk, Hanna Dobijata, Gracjan Kiciński, Elżbieta Wita, Bernadeta Golińska, Jerzy Dominiak, Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Joanna Koziołek, Monika Maćkowiak, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 – 2023. (13:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Kokornaczyk, Hanna Dobijata, Gracjan Kiciński, Elżbieta Wita, Bernadeta Golińska, Jerzy Dominiak, Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Joanna Koziołek, Monika Maćkowiak, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. (14:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Hanna Dobijata, Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Jerzy Dominiak, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Gracjan Kiciński, Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak, Łukasz Wojciechowski, Bernadeta Golińska

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (14:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak, Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak, Tomasz Maciejewski, Gracjan Kiciński, Joanna Koziołek, Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Elżbieta Wita, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Przemęt na rok 2020. (14:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Joanna Koziołek, Elżbieta Wita, Gracjan Kiciński, Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Bernadeta Golińska, Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha, Jan Rademacher

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przemęt na rok 2020. (14:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joanna Koziołek, Elżbieta Wita, Justyna Klecha, Gracjan Kiciński, Jan Rademacher, Jerzy Dominiak, Piotr Kokornaczyk, Stefan Napierała, Tomasz Maciejewski, Hanna Dobijata, Monika Maćkowiak, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Szymon Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2019 – 2023. (14:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jerzy Dominiak, Elżbieta Wita, Tomasz Maciejewski, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Piotr Kokornaczyk, Gracjan Kiciński, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare. (14:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Joanna Koziołek, Jerzy Dominiak, Jan Rademacher, Gracjan Kiciński, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha, Hanna Dobijata, Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Łukasz Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk

Głosowanie nad nieuwzględnieniem uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poświętno, dotyczącej zmiany funkcji terenu działki nr ewid. 240 w m. Poświętno z R – tereny rolnicze na MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. (14:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Jerzy Dominiak, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Gracjan Kiciński, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak, Hanna Dobijata, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad nieuwzględnieniem uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poświętno, dotyczącej zmiany przeznaczenia działki nr ewid. 240 w m. Poświętno z R – tereny rolnicze na RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. (14:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joanna Koziołek, Jerzy Dominiak, Justyna Klecha, Gracjan Kiciński, Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Monika Maćkowiak, Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poświętno. (14:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Szymon Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Gracjan Kiciński, Piotr Kokornaczyk, Justyna Klecha, Hanna Dobijata, Bernadeta Golińska, Monika Maćkowiak, Elżbieta Wita, Ireneusz Wolniczak, Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 4 października 2019 r. (14:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Gracjan Kiciński, Piotr Kokornaczyk, Elżbieta Wita, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Hanna Dobijata, Stefan Napierała

Zakończono sesję (15:21:23)

Metryczka

wytworzono: 28.11.2019 przez: Sylwia Kaczmarek
opublikowano: 28.11.2019, 12:56 przez: Sylwia Kaczmarek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 62

Rejestr zmian

utworzono: 28.11.2019, 12:56 przez: Sylwia Kaczmarek Wykaz głosowań z XVIII Sesji Rady Gminy Przemęt