ZARZĄDZENIE NR 96.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie

OR.0050.96.2019                                                                                     Przemęt, 2019-11-29

 

ZARZĄDZENIE NR 96.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 29 listopada 2019 r. 

 

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie

 

Na podstawie art. 16 a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 i 1608 oraz z 2019 r. poz. 115, 730 i 1696) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powierza się Pani Jadwidze Kasperskiej pełnienie obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie do czasu powołania dyrektora wyłonionego
w konkursie.

 

§ 2. Obowiązki i uprawnienia oraz wysokość przysługującego wynagrodzenia w okresie pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie zostaną określone odrębnie.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):29.11.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.96.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

OR.0050.96.2019

Metryczka

wytworzono: 29.11.2019 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 29.11.2019, 15:43 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 49

Rejestr zmian