Proponowany porządek XIX Sesji Rady Gminy Przemęt

Termin: 17.12.2019, g. 14:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 – 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Przemęt w roku szkolnym 2019/2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wieleń.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Przemęt od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej obciążonej służebnością przesyłu położonej w obrębie Nowa Wieś.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Projekt Uchwaly Ceny Paliwa.pdf
Projekt Uchwaly W Sprawie Nadania Nazwy Ulicy W Miejscowosci Wielen.pdf
Projekt Uchwaly Nieodplatne Nabycie Nieruchomosci Gruntowej.pdf

Metryczka

wytworzono: 11.12.2019 przez: Danuta Słodnik
opublikowano: 11.12.2019, 14:53 przez: Jakub Górny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 353

Rejestr zmian

utworzono: 11.12.2019, 14:53 przez: Jakub Górny Proponowany porządek XIX Sesji Rady Gminy Przemęt