ZARZĄDZENIE NR 104.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 20 grudnia 2019 rokuw sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy oraz ustalenia regulaminu dotyczącego naboru.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), w związku z art. 11 ust. 1 ustawy  z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), zarządza się, co następuje:

1. Ogłasza się nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wprowadza się regulamin naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.

4. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  • Stanowisko:Dyrektor Gminnego Żłobka w Błotnicy
  • Termin składania dokumentów:07.01.2020
  • Data ważności:07.01.2020
  • Osoba odpowiedzialna:Kinga Zmuda

Załączniki

Zarządzenie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Metryczka

wytworzono: 20.12.2019 przez: Kinga Zmuda
opublikowano: 20.12.2019, 14:01 przez: Kinga Zmuda
zmodyfikowano: 09.04.2021, 14:49 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 466

Rejestr zmian