ZARZĄDZENIE NR 7.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie

OR.0050.7.2020                                                                       Przemęt, 2020-01-10 

 

ZARZĄDZENIE NR 7.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 10 stycznia 2020 roku

  

w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 i 1608 oraz z 2019 r. poz. 115, 730 i 1696) oraz art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. Powołuję Panią Agnieszkę Kędziorę na stanowisko Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie.

2. Nawiązanie stosunku pracy z powołania w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie następuje na czas określony trzech lat od dnia 10 stycznia 2020 roku do dnia 9 stycznia 2023 roku.

3. Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):10.01.2020
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.7.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

OR.0050.7.2020

Metryczka

wytworzono: 10.01.2020 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 14.01.2020, 17:11 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 134

Rejestr zmian