ZARZĄDZENIE NR 8.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o powierzchni 139,49 m2 położonego w Przemęcie ul. Powstańców Wielkopolskich 5, na działce o nr ewidencyjnym 599, objętej KW PO1E/00039301/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie

ZARZĄDZENIE NR  8.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 14 stycznia 2020 roku

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o powierzchni 139,49 m2 położonego w Przemęcie ul. Powstańców Wielkopolskich 5, na działce o nr ewidencyjnym 599, objętej KW PO1E/00039301/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204  ze zm.) i § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia w dniu 17 stycznia 2020r.
I przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 139,49 m2 położonego w Przemęcie ul. Powstańców Wielkopolskich 5, na działce o nr ewidencyjnym 599, objętej KW PO1E/00039301/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie.

2. W skład Komisji Przetargowej powołuję następujące osoby :

1. Małgorzata Kurzawa – Przewodnicząca Komisji

2. Patrycja Śledź – Członek Komisji

3. Tomasz Konieczny – Członek Komisji

3. Osoby powołane na członków Komisji Przetargowej ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie przetargów.

§ 2. Przetarg na najem lokalu użytkowego odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, sala nr 25, część jawna przetargu o godz. 9.00, część  niejawna przetargu o godz. 9.30.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem powierza się stanowisku Wójta Gminy Przemęt.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zamknięcia przetargu.

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):14.01.2020
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.8.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Zarządzenie Nr 8.2020

Metryczka

wytworzono: 14.01.2020 przez: Małgorzata Kurzawa
opublikowano: 15.01.2020, 13:36 przez: Klaudia Mierzwinska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 67

Rejestr zmian