KONTROLA WEWNĘTRZNA W PODMIOCIE – 1712 (za rok 2020)

KONTROLA  WEWNĘTRZNA W PODMIOCIE  – 1712

 

Wykaz kontroli wewnętrznych  w Urzędzie Gminy Przemęt przeprowadzonych w  2020 roku
1. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr  3/2020  Wójta Gminy Przemęt z dnia 03.01.2020 r.
TERMIN KONTROLI 13.01.2020 r. – 17.01.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań za 2019 r. – Wydział Organizacyjny
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół kontroli z dnia 17.01.2020 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.1.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19).

 

UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 29.01.2020 r.
2. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 4/2020  Wójta Gminy Przemęt z dnia 03.01.2020 r.
TERMIN KONTROLI 20.01.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań za 2019 r. – Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół kontroli z dnia 20.01.2020 r.  został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.2.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19).
UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) ——————–
3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 7/2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10.01.2020 r.
TERMIN KONTROLI 22.01.2020 r. do 29.01.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola prowadzenia książek obiektów budowlanych zgodnie z przepisami prawa
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 31.01.2020 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.3.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19).

 

UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 20.04.2020 r.
4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 13/2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 03.02.2020 r.
TERMIN KONTROLI 10.02.2020 r. do 18.02.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji zadań i celów za 2019 r. w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 19.02.2020 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.4.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19).

 

UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 12.03.2020 r.
5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 18/2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 18.02.2020 r.
TERMIN KONTROLI 26.02.2020 r. do 04.03.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji zadań i celów za 2019 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Urzędzie Stanu Cywilnego
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 4.03.2020 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.5.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo nr SO.530.22.2020 z dnia 18.03.2020 r.
6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 20/2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 02.03.2020 r.
TERMIN KONTROLI 10.03.2020 r. do 18.03.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji zadań i celów za 2019 r. w Wydziale Finansów i Budżetu
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 19.03.2020 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.6.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 31.03.2020 r.
7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 22/2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 18.03.2020 r.
TERMIN KONTROLI 24.03.2020 r. do 25.03.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji zadań i celów za 2019 r. w Wydziale  Rozwoju Gminy
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 25.03.2020 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.7.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) —————————–
8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 53/2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26.06.2020 r.
TERMIN KONTROLI 2.07.2020r. do 10.07.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Zwrot kosztów  używania pojazdów do celów służbowych w formie miesięcznego ryczałtu na jazdy lokalne wypłacone w okresie od 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia czynności kontrolnych.
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 10.07.2020 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.8.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 28.07.2020 r.
9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 65/2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 24.08.2020 r.
TERMIN KONTROLI 31.08.2020 r. do 04.09.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola terminowego regulowania zobowiązań w Urzędzie Gminy w Przemęcie w okresie
od 01.01.2020 r. do 31.07.2020 r.
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 04.09.2020 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.9.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) —————————–

 

 

 

Metryczka

wytworzono: 21.01.2020 przez: Anna Wojciechowska
opublikowano: 21.01.2020, 11:08 przez: Anna Wojciechowska
zmodyfikowano: 20.10.2020, 12:41 przez: Anna Wojciechowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 116

Rejestr zmian

uaktualniono: 20.10.2020, 12:41 przez: Anna Wojciechowska KONTROLA WEWNĘTRZNA W PODMIOCIE - 1712 (za rok 2020)
uaktualniono: 28.08.2020, 15:18 przez: Anna Wojciechowska KONTROLA WEWNĘTRZNA W PODMIOCIE - 1712 (za rok 2020)
uaktualniono: 21.04.2020, 11:49 przez: Anna Wojciechowska KONTROLA WEWNĘTRZNA W PODMIOCIE - 1712 (za rok 2020)
uaktualniono: 25.02.2020, 11:46 przez: Anna Wojciechowska KONTROLA WEWNĘTRZNA W PODMIOCIE - 1712 (za rok 2020)
utworzono: 21.01.2020, 11:08 przez: Anna Wojciechowska KONTROLA WEWNĘTRZNA W PODMIOCIE - 1712 (za rok 2020)