Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt – zawiadomienie stron postępowania administracyjnego dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków letniskowych o charakterze sezonowym oraz studni wierconej, na działce o numerze ewidencyjnym 127/27, położonej w obrębie miejscowości Wieleń o wystąpieniu do RDOŚ, Zarządu Zlewni, Starosty Wolsztyńskiego, celem uzgodnienia projektu decyzji.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami).

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie warunków zabudowy  dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków letniskowych o charakterze sezonowym oraz studni wierconej, na działce o numerze ewidencyjnym 127/27, położonej w obrębie miejscowości Wieleń, w dniu 12  lutego 2020 roku Wójt Gminy Przemęt wystąpił do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wód Polskich Zarządu Zlewni w Zielonej Górze oraz do Starosty Wolsztyńskiego o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla wyżej wymienionej inwestycji.

Z  dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku  w godz. od 730 do 1530.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie udostępniono na stronie https://przemet.com/typy-tresci/akty-prawne/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt i sołectwa Wieleń.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):13.02.2020
  • Nr aktu prawnego:RN.6730.28.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie RN.6730.28.2020
Obwieszczenie RN.6730.28.2020 podpisane

Metryczka

wytworzono: 13.02.2020 przez: Małgorzata Kurzawa
opublikowano: 14.02.2020, 13:00 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 33

Rejestr zmian