ZARZĄDZENIE NR 13.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego zwrotu kosztów i trybu zwrotu kosztów przejazdu uprawnionego dziecka i opiekuna w czasie przewozu na trasie dom – przedszkole, dom – szkoła lub dom – ośrodek w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506,1309,1696,1815,1571) w związku z art. 32 ust. 6 i  art. 39a ust. 4  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

zarządza co następuje:

1. Uchylam Zarządzenie nr 62.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 września 2019r. w sprawie zwrotu kosztów i trybu zwrotu kosztów przejazdu uprawnionego dziecka i opiekuna w czasie przewozu na trasie dom – przedszkole, dom – szkoła lub dom – ośrodek w roku szkolnym 2019/2020.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):31.01.2020
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.13.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

Zarządzenie

Metryczka

wytworzono: 31.01.2020 przez: Kinga Zmuda
opublikowano: 14.02.2020, 13:52 przez: Kinga Zmuda
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 43

Rejestr zmian