Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 214/1, 214/2, 214/3 i 215 położonych w obrębie Górsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki

Obwieszczenie

Metryczka

wytworzono: 05.03.2020 przez: Izabela Litkowska
opublikowano: 05.03.2020, 13:01 przez: Tomasz Konieczny
zmodyfikowano: 05.03.2020, 13:12 przez: Tomasz Konieczny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 14

Rejestr zmian