Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu na działkach o numerach ewidencyjnych 371/4 oraz 371/3 obręb Bucz

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu na działkach o numerach ewidencyjnych 371/4 oraz 371/3, obręb Bucz, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

 

Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

 

zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 22 kwietnia 2020 roku.

Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność analizy posiadanych dokumentów oraz uzyskanych uzgodnień warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, wymaganych w niniejszej sprawie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Bucz oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Pouczenie

Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):24.03.2020
  • Nr aktu prawnego:RN.6220.4.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt W Sprawie Wyznaczenia Nowego Terminu Wydania Decyzji RN.6220.4.2019 WCAG
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt W Sprawie Wyznaczenia Nowego Terminu RN.6220.4.2019

Metryczka

wytworzono: 24.03.2020 przez: Daria Kwinto
opublikowano: 24.03.2020, 15:26 przez: Daria Kwinto
zmodyfikowano: 24.03.2020, 15:28 przez: Daria Kwinto
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 17

Rejestr zmian