Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie z  wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej znak: ZPOW-571-32/20 z dnia 26 marca 2020 r. w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych informujemy, że:

 zgłoszenia kandydatów na członków komisji mogą zostać przesłane (najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15.30) w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected].

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu Gminy Przemęt tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

1)    uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

2)    potwierdzenie doręczenia do Urzędu zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik Urzędu) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych udzielane są w godzinach urzędowania Urzędu Gminy Przemęt telefonicznie pod numerami: 65 5496071 oraz 65 6156970.

 

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Metryczka

wytworzono: 03.04.2020 przez: Leszek Anglart
opublikowano: 03.04.2020, 08:32 przez: Leszek Anglart
zmodyfikowano: 03.04.2020, 09:21 przez: Leszek Anglart
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 191

Rejestr zmian