ZARZĄDZENIE NR 29.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków składanych na podstawie uchwały NR LV/370/18 Rady Gminy Przemęt w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt

Zarządzenie NR 29.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 23 marca 2020 r. 

 

w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków składanych na podstawie uchwały NR LV/370/18 Rady Gminy Przemęt w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 16, § 22 ust. 3 uchwały NR LV/370/18 Rady Gminy Przemęt w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 5835) zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się zespół w składzie:

1) Małgorzata Kurzawa – przewodnicząca zespołu

2) Anna Wojciechowska – członek

3) Daria Kwinto – członek

§ 2. Do zadań zespołu należy:

 1. Sprawdzenie danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji na terenie objętym inwestycją.
 2. Kontrolowanie realizacji inwestycji po złożeniu wniosku o zakończeniu inwestycji przez Dotowanego.
 3. Kontrolowanie prawidłowości eksploatacji inwestycji w okresie 5 lat od daty zakończenia inwestycji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu zespołu.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 37.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków składanych na podstawie uchwały NR LV/370/18 Rady Gminy Przemęt w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
 • Rok podjęcia (podpisania):2020
 • Status:Obowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):23.03.2020
 • Nr aktu prawnego:OR.0050.29.2020
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Zarządzenie NR 29.2020 Wójta Gminy Przemęt WCAG
Zarządzenie Nr 29.2020 Wójta Gminy Przemęt

Metryczka

wytworzono: 23.03.2020 przez: Daria Kwinto
opublikowano: 14.04.2020, 08:28 przez: Daria Kwinto
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 61

Rejestr zmian