Proponowany porządek nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przemęt

W dniu 30 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godzinie 14.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Przemęt. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym. Transmisja z sesji udostępniona zostanie online na stronie internetowej www.przemet.tv

Termin: 30.04.2020, g. 14:00

Miejsce: Sesja zdalna

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym
 5. Informacja Wójta Gminy o sytuacji na terenie Gminy Przemęt w związku z zagrożeniem koronawirusem
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 – 2024
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 140/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
  z mieszkańcami Gminy Przemęt

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemęt w 2020 roku.”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2020 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/106/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przemęt.
 15. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 Gminy Przemęt
 16. Zamknięcie obrad

Załączniki

Projekt Uchwaly Konsultacje.pdf
Projekt Uchwaly Zajecie Pasa.pdf
Projekt Uchwaly Program Opieki Nad Zwierzetami.pdf
Projekt Uchwala Wywolujaca Zm. Studium Gorsko Vii.pdf
Zalacznik Do Uchwaly Zm. Studium Gorsko Vii.pdf
Uchwala Projekt Kapielisko 2020.pdf
Projekt Uchwaly Dot. Upowaznienia Dyrektora Gops Do Prow. Post. I Wyd. Dec..pdf
Projekt Uchwaly Dot. Zmiany Regulaminu Stypendia Socjalne.pdf
Ocena Zasobow Pomocy Spolecznej Za Rok 2019 Gminy Przemet.pdf

Metryczka

wytworzono: 27.04.2020 przez: Danuta Słodnik
opublikowano: 27.04.2020, 14:16 przez: Jakub Górny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 73

Rejestr zmian

utworzono: 27.04.2020, 14:16 przez: Jakub Górny Proponowany porządek nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przemęt