ZARZĄDZENIE NR 43.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przemęt, w której działalność prowadzą gminne jednostki organizacyjne: Gminny Żłobek i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy

OR.0050.43.2020                                                                                     Przemęt, 2020-04-29

 

ZARZĄDZENIE NR 43.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

  

w sprawie: wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przemęt, w której działalność prowadzą gminne jednostki organizacyjne: Gminny Żłobek i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy

 

Na podstawie art. 9a, art. 31 oraz art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się regulamin monitoringu wizyjnego na terenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przemęt, w której działalność prowadzą gminne jednostki organizacyjne: Gminny Żłobek i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie Dziennego Domu Pomocy Senior + w Błotnicy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Ochrony Danych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przygotowała:

Liwia Sterna

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):29.04.2020
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.43.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

ZARZĄDZENIE NR 43.2020

Metryczka

wytworzono: 29.04.2020 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 04.05.2020, 11:29 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 34

Rejestr zmian