Wykaz głosowań z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przemęt

Obrady rozpoczęto 2020-04-30 o godz. 14:05:21, a zakończono o godz. 14:45:23 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kiciński
 6. Justyna Klecha
 7. Piotr Kokornaczyk
 8. Joanna Koziołek
 9. Tomasz Maciejewski
 10. Monika Maćkowiak
 11. Stefan Napierała
 12. Jan Rademacher
 13. Łukasz Wojciechowski
 14. Szymon Wojciechowski
 15. Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIII Sesji (14:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Tomasz Maciejewski, Gracjan Kiciński, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Piotr Kokornaczyk, Elżbieta Wita, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok (14:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak, Bernadeta Golińska, Stefan Napierała, Gracjan Kiciński, Ireneusz Wolniczak, Tomasz Maciejewski, Łukasz Wojciechowski, Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 – 2024 (14:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Gracjan Kiciński, Elżbieta Wita, Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski, Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 140/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przemęt (14:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek, Bernadeta Golińska, Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Piotr Kokornaczyk, Gracjan Kiciński, Łukasz Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Hanna Dobijata, Justyna Klecha, Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (14:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Monika Maćkowiak, Joanna Koziołek, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Szymon Wojciechowski, Jan Rademacher, Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Justyna Klecha, Gracjan Kiciński, Łukasz Wojciechowski, Elżbieta Wita, Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemęt w 2020 roku.” (14:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Piotr Kokornaczyk, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Monika Maćkowiak, Łukasz Wojciechowski, Elżbieta Wita, Tomasz Maciejewski, Jan Rademacher, Gracjan Kiciński, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt. (14:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak, Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Joanna Koziołek, Gracjan Kiciński, Piotr Kokornaczyk, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Monika Maćkowiak, Jan Rademacher
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2020 roku. (14:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Hanna Dobijata, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Jerzy Dominiak, Tomasz Maciejewski, Justyna Klecha, Gracjan Kiciński, Ireneusz Wolniczak, Piotr Kokornaczyk, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. (14:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita, Tomasz Maciejewski, Gracjan Kiciński, Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/106/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przemęt. (14:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Joanna Koziołek, Elżbieta Wita, Justyna Klecha, Gracjan Kiciński, Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski

Zakończono sesję (14:45:23)

Metryczka

wytworzono: 06.05.2020 przez: Danuta Słodnik
opublikowano: 06.05.2020, 14:36 przez: Jakub Górny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 30

Rejestr zmian

utworzono: 06.05.2020, 14:36 przez: Jakub Górny Wykaz głosowań z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przemęt