Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych – 1711 (za rok 2020)

KONTROLE  PRZEPROWADZANE PRZEZ PODMIOTY W JEDNOSTKACH IM PODLEGŁYCH – 1711

 

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez podmioty w jednostkach im podległych w  2020 roku
1. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 30/2020 z dnia 20.04.2020 r.
TERMIN KONTROLI 20.04.2020 r. do 15.05.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola w zakresie udzielania pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2019 r.  „Wyprawka szkolna”. Zespół Szkół w Przemęcie
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół kontroli z dnia 05.05.2020 został zarejestrowany pod numerem KZ.1711.1.2020, jest
do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo ZSP.0911.1.2020 z dnia 13.05.2020 r.
2. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 36/2020 z dnia 05.05.2020 r.
TERMIN KONTROLI 05.05.2020 r. do 05.06.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola problemowa rozliczania wydatków dokonanych w ramach dotacji celowej, podręcznikowej. Rok kontroli 2019. Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi  w Radomierzu
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół z kontroli z dnia 29.05.2020 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1711.2.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo nr ZSP z OI.071.3.20 z dnia 5 czerwca 2020 r.
3. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 37/2020 z dnia 29.05.2020 r.
TERMIN KONTROLI 29.05.2020 r. do 19.06.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola trybu realizacji i wykorzystania dotacji przyznanej w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Rok kontroli 2019. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół z kontroli z dnia 19.06.2020 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1711.3.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo nr SPM.070.23.2020 z dnia 29.06.2020 r.
4. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 59/2020 z dnia 07.07.2020 r.
TERMIN KONTROLI 20.07.2020 r. do 29.07.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola funkcjonowania Gminnego Żłobka w Błotnicy od dnia powołania Pani Anety Seidel na stanowisko Dyrektora Żłobka do czasu przeprowadzenia czynności kontrolnych.
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół z kontroli z dnia 29.07.2020 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1711.4.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 04.09.2020 r.
5. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 67/2020 z dnia 08.09.2020 r.
TERMIN KONTROLI 9.09.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola doraźna w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze w zakresie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19.
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół z kontroli z dnia 09.09.2020 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1711.5.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) ———————————-
6. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 68/2020 z dnia 08.09.2020 r.
TERMIN KONTROLI 9.09.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola doraźna w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochach w zakresie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19.
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół z kontroli z dnia 09.09.2020 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1711.6.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) ———————————-
7. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 69/2020 z dnia 08.09.2020 r.
TERMIN KONTROLI 9.09.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola doraźna w Zespole Szkół w Przemęcie w zakresie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii
COVID-19.
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół z kontroli z dnia 09.09.2020 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1711.7.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) ———————————-
8. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 70/2020 z dnia 09.09.2020 r.
TERMIN KONTROLI 10.09.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola doraźna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kluczewie w zakresie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19.
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół z kontroli z dnia 10.09.2020 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1711.8.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19).
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) ———————————-
9. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 71/2020 z dnia 09.09.2020 r.
TERMIN KONTROLI 10.09.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola doraźna w Szkole Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu w zakresie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19.
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół z kontroli z dnia 10.09.2020 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1711.9.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19).
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) ———————————-
10. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 72/2020 z dnia 09.09.2020 r.
TERMIN KONTROLI 10.09.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola doraźna w Gminnym Żłobku w Błotnicy w zakresie sposobu organizacji funkcjonowania żłobka w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii
COVID-19.
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół z kontroli z dnia 10.09.2020 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1711.10.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19).
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) ———————————-
11. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 76/2020 z dnia 28.09.2020 r.
TERMIN KONTROLI 29.09.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola doraźna w Przedszkolu Samorządowym z Oddziałem Integracyjnym w Mochach w zakresie sposobu organizacji funkcjonowania przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19.
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół z kontroli z dnia 30.09.2020 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1711.11.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19).
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) ———————————-
12. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 77/2020 z dnia 28.09.2020 r.
TERMIN KONTROLI 29.09.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola doraźna w Przedszkolu Samorządowym w Nowej Wsi w zakresie sposobu organizacji funkcjonowania przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19.
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół z kontroli z dnia 30.09.2020 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1711.12.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19).
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) ———————————-
13. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 78/2020 z dnia 28.09.2020 r.
TERMIN KONTROLI 29.09.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola doraźna w Przedszkolu Samorządowym w Przemęcie w zakresie sposobu organizacji funkcjonowania przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19.
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół z kontroli z dnia 30.09.2020 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1711.13.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19).
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) ———————————-
14. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 79/2020 z dnia 28.09.2020 r.
TERMIN KONTROLI 29.09.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola doraźna w Przedszkolu Samorządowym z Oddziałem Integracyjnym w Buczu,  w zakresie sposobu organizacji funkcjonowania przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19.
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół z kontroli z dnia 30.09.2020 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1711.14.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19).
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) ———————————-
15. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 82/2020 z dnia 14.10.2020 r.
TERMIN KONTROLI 15.10.2020 r. do 06.11.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Prawidłowość przepisów wewnętrznych w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Proces powierzenia danych osobowych – w tym umowy powierzenia. Rok kontroli 2019 i 2020. Przedszkole Samorządowe w Przemęcie
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół kontroli z dnia 6.11.2020 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1711.15.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19).
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 10.12.2020 r.
16. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 93/2020 z dnia 3.11.2020 r.
TERMIN KONTROLI 4.11.2020 r. do 27.11.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Prawidłowość przepisów wewnętrznych w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Proces powierzenia danych osobowych – w tym umowy powierzenia. Rok kontroli 2019 i 2020. Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół kontroli z dnia 27.11.2020 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1711.16.2020, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19).
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo PSN 0717 -16/20 z dnia 17.12.2020 r.
17. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 95/2020 z dnia 24.11.2020 r.
TERMIN KONTROLI 25.11.2020 r. do 18.12.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Prawidłowość przepisów wewnętrznych w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Proces powierzenia danych osobowych – w tym umowy powierzenia. Rok kontroli 2019 i 2020. Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół kontroli z dnia 17.12.2020 r., został zarejestrowany pod numerem
KZ.1711.17.2020, jest do wglądu  w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19).
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo  nr PSB-0717-26/2020 z dnia 30.12.2020 r.

 

 

Metryczka

wytworzono: 11.05.2020 przez: Anna Wojciechowska
opublikowano: 13.05.2020, 15:41 przez: Jakub Górny
zmodyfikowano: 08.01.2021, 12:35 przez: Anna Wojciechowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 109

Rejestr zmian

uaktualniono: 08.01.2021, 12:35 przez: Anna Wojciechowska Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych - 1711 (za rok 2020)
uaktualniono: 20.10.2020, 11:55 przez: Anna Wojciechowska Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych - 1711 (za rok 2020)
uaktualniono: 02.10.2020, 10:58 przez: Anna Wojciechowska Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych - 1711 (za rok 2020)
uaktualniono: 02.10.2020, 10:56 przez: Anna Wojciechowska Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych - 1711 (za rok 2020)
uaktualniono: 17.09.2020, 12:21 przez: Anna Wojciechowska Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych - 1711 (za rok 2020)
uaktualniono: 11.09.2020, 15:28 przez: Anna Wojciechowska Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych - 1711 (za rok 2020)
uaktualniono: 11.09.2020, 15:26 przez: Anna Wojciechowska Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych - 1711 (za rok 2020)
uaktualniono: 18.06.2020, 09:31 przez: Anna Wojciechowska Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych - 1711 (za rok 2020)
uaktualniono: 18.06.2020, 09:24 przez: Anna Wojciechowska Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych - 2020
uaktualniono: 18.06.2020, 09:20 przez: Anna Wojciechowska Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych - 2020
utworzono: 13.05.2020, 15:41 przez: Jakub Górny Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych - 2020