Proponowany porządek XXV Sesji Rady Gminy Przemęt

Termin: 28.05.2020, g. 14:00

Miejsce: Sesja zdalna

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 – 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID- 19.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 9/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Przedstawicieli Gminy Przemęt do Związku Międzygminnego “Obra”.
 12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Projekt Uchwaly W Sprawie Udzielania Ulg Covid 19.pdf
Zalacznik Nr 1 Do Uchwaly Formularz Covid 19.pdf
Projekt Uchwaly.pdf
Zal. Nr 1.pdf
Zal. Nr 2.pdf
Zal. Nr 3.pdf
Zal. Nr 4.pdf
Zal. Nr 5.pdf
Projekt Uchwaly Przedst. Zw. Miedz. Obra.pdf
Sprawozdanie Program Wspolpracy Z Org. Pozarzadowymi.pdf

Metryczka

wytworzono: 21.05.2020 przez: Danuta Słodnik
opublikowano: 23.05.2020, 10:26 przez: Jakub Górny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 58

Rejestr zmian

utworzono: 23.05.2020, 10:26 przez: Jakub Górny Proponowany porządek XXV Sesji Rady Gminy Przemęt