Zarządzenie nr 50.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Przemęt

ZARZĄDZENIE NR 50.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 29 maja 2020 roku

 

w sprawie: ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Przemęt.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 25a, 25e, w  związku z art. 23 ust. 4, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 611)  zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczną stawkę czynszu z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Przemęt w wysokości 1,38 za 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń tymczasowych.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):29.05.2020
  • Nr aktu prawnego:OP.0050.50.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Gospodarka nieruchomościami

Załączniki

Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt Z Dnia 29 Maja 2020 R.

Metryczka

wytworzono: 29.05.2020 przez: Małgorzata Kurzawa
opublikowano: 08.06.2020, 15:09 przez: Daria Kwinto
zmodyfikowano: 08.06.2020, 15:10 przez: Daria Kwinto
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 18

Rejestr zmian