ZARZĄDZENIE NR 108.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Modernizacja elewacji wraz z budową komina i przebudową kotłowni w budynku mieszkalno – usługowym w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 6 i 8”

OR.0050.108.2020                                                                             Przemęt, 2020-08-31

 

ZARZĄDZENIE NR 108.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Modernizacja elewacji wraz z budową komina i przebudową kotłowni w budynku mieszkalno – usługowym w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 6 i 8”

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 19 ust  2 oraz art. 21  ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zarządza co następuje:

§1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Modernizacja elewacji wraz z budową komina i przebudową kotłowni w budynku mieszkalno – usługowym w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 6 i 8”

 powołuje się komisję przetargową w składzie:

1) Ewa Piechowiak -przewodniczący

2) Sylwia Szaranek-sekretarz

3) Eugeniusz Marach -członek

4) Adam Kubiak- członek

§2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):31.08.2020
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.108.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

OR.0050.108.2020

Metryczka

wytworzono: 31.08.2020 przez: Sylwia Szaranek
opublikowano: 31.08.2020, 11:32 przez: Sylwia Szaranek
zmodyfikowano: 31.08.2020, 11:33 przez: Sylwia Szaranek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 15

Rejestr zmian