Zarządzenie nr 103.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Usługa udzielenia wraz z obsługą długoterminowego kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”

OR.0050.103.2020                                                                                                                                                                                                                   Przemęt, 2020-08-24

 

ZARZĄDZENIE NR 103.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 24 sierpnia 2020 roku

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
na realizację zadania pn.: „Usługa udzielenia wraz z obsługą długoterminowego kredytu
w wysokości 2.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 2 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) zarządza co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Usługa udzielenia wraz z obsługą długoterminowego kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”

powołuje się komisję przetargową w składzie:

  1) Bożena Ćwiklińska – przewodniczący

  2) Joanna Skrzypczak – sekretarz

  3) Alicja Bauta – członek

§ 2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:

Joanna Skrzypczak

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):24.08.2020
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.103.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Metryczka

wytworzono: 24.08.2020 przez: Joanna Skrzypczak
opublikowano: 02.09.2020, 08:49 przez: Joanna Skrzypczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 15

Rejestr zmian