ZARZĄDZENIE NR 105.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Przemęt w miejscowości Barchlin

OR.0050.105.2020                                                                                   Przemęt, 2020-08-25

  

ZARZĄDZENIE NR 105.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

  

w sprawie: wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Przemęt w miejscowości Barchlin

 

Na podstawie art. 9a, art. 31 oraz art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się regulamin monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Przemęt, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Ochrony Danych.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):25.08.2020
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.105.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

Zarządzenie Nr OR.0050.105.2020

Metryczka

wytworzono: 25.08.2020 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 11.09.2020, 13:50 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 11

Rejestr zmian