ZARZĄDZENIE NR 110.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 11 września 2020 r.  

OR.0050.110.2020                                                              Przemęt, dnia 11 września 2020 r.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 110.2020
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 11 września 2020 r.

 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosku o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020-2022r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w związku z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1227) zarządza się, co następuje:

 • 1. Ustalam termin składania wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 do dnia 30 września 2020 roku.
 • 2. Wniosek należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2020/2023.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi szkoły.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przygotowała: Kinga Zmuda

 • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
 • Rok podjęcia (podpisania):2020
 • Status:Obowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):11.09.2020
 • Nr aktu prawnego:
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

ZARZADZENIE NR 110.2020

Metryczka

wytworzono: 11.09.2020 przez: Kinga Zmuda
opublikowano: 15.09.2020, 11:09 przez: Patrycja Pabich
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 31

Rejestr zmian

utworzono: 15.09.2020, 11:09 przez: Patrycja Pabich ZARZĄDZENIE NR 110.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 11 września 2020 r.