Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o możliwości zapoznania się z całym zgromadzonym materiałem przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, studni wierconej, przydomowej oczyszczalni ścieków oraz instalacji fotowoltaicznej na działkach o numerach ewidencyjnych 4/1 i 4/2 w obrębie m. Górsko

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 49a oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami).

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o możliwości zapoznania się z całym zgromadzonym materiałem przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, studni wierconej, przydomowej oczyszczalni ścieków oraz instalacji fotowoltaicznej na działkach o numerach ewidencyjnych 4/1 i 4/2 w obrębie m. Górsko, gm. Przemęt.

Z aktami w sprawie można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku  w godz. od 730 do 1530.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie udostępniono na stronie https://przemet.com/typy-tresci/akty-prawne/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt i sołectwa Górsko

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):15.09.2020
  • Nr aktu prawnego:RN.6730.199.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie przed wydaniem decyzji RN.6730.199.2020
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania przed wydaniem dec. RN.6730.199.2020

Metryczka

wytworzono: 15.09.2020 przez: Izabela Litkowska
opublikowano: 16.09.2020, 09:04 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 12

Rejestr zmian