ZARZĄDZENIE NR 76.2021WÓJTA GMINY PRZEMĘTz dnia 6 października 2021 r.w sprawie: wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów gminnych jednostek oświatowych, w których nie utworzono stanowiska dyrektora.

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 68 ust. 9 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2021r. poz.1082 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

1. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub przedszkola, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora wyznacza się następujących nauczycieli do ich zastępowania:

 1. Panią Iwonę Chodorowską – do zastępowania Pani Edyty Kaczmarek Dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu;
 2. Panią Anetę Hamrol – do zastępowania Pani Barbary Matysiak Dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Mochach;
 3. Panią Patrycję Szepe – do zastępowania Pani Elżbiety Grygiel – Tórz Dyrektora Przedszkola Samorządowego  w Przemęcie;
 4. Panią Marzenę Kamińską – do zastępowania Pani Aliny Piotrowskiej Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi;
 5. Panią Danutę Kicińską – do zastępowania Pani Małgorzaty Kicińskiej Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kluczewie.

2. Zastępstwa, o których mowa w § 1 pkt 1-5 tracą moc z chwilą cofnięcia lub ustania stosunku pracy.

3. Traci moc zarządzenie nr 73.2014 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów gminnych jednostek oświatowych, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora.

4.Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych.

5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
 • Rok podjęcia (podpisania):2021
 • Status:Nieobowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):06.10.2021
 • Nr aktu prawnego:OR.0050.76.2021
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

Zarządzenie Nr 76.2021

Metryczka

wytworzono: 06.10.2021 przez: Marta Sobierajska
opublikowano: 12.10.2021, 10:27 przez: Izabella Skibska
zmodyfikowano: 26.09.2022, 12:13 przez: Izabella Skibska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 64

Rejestr zmian