Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Przemęt

Wójt Gminy Przemęt działając na podstawie § 4 Uchwały Nr 140/2020 ust. 1 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 lutego 2020 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przemęt (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz.1835 ze zm.) zmienioną Uchwałą Nr 146/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 kwietnia 2020 r. informuje, że w dniach od 12 listopada do 19 listopada 2021r. odbędą się konsultacje społeczne dot. Projektu dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022-2028.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w celu poznania uwag i wniosków mieszkańców na temat Strategii z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag.

Uwagi można przesłać na wypełnionym formularzu:

  • elektronicznie na adres e-mail: [email protected] wpisując w tytule e-maila: „Uwagi do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt”,
  • na wypełnionym formularzu w formie papierowej w kopercie z dopiskiem „Uwagi do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt” – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, drogą pocztową lub osobiście poprzez złożenie uwag do urny znajdującej się w holu wejściowym budynku Urzędu Gminy Przemęt.

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2028 stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Nie będą rozpatrywane uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie konsultacji, tj. po dniu 19 listopada 2021 roku, a także niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

 

Metryczka

wytworzono: 04.12.2021 przez: Ewa Jaskulska
opublikowano: 04.11.2021, 09:42 przez:
zmodyfikowano: 08.12.2021, 11:01 przez: Jakub Górny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 43

Rejestr zmian

uaktualniono: 08.12.2021, 11:01 przez: Jakub Górny Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Przemęt
utworzono: 08.12.2021, 10:26 przez: Jakub Górny Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Przemęt