Sprostowanie obwieszczenia Wójta Gminy Przemęt z dnia 2 listopada 2021 r. w zakresie zamieszczenia ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

SPROSTOWANIE OBWIESZCZENIA
WÓJTA GMINY PRZEMĘT Z DNIA 2 LISTOPADA 2021 R.

W ZAKRESIE ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA NA TABLICY OGŁOSZEŃ WSI

W obwieszczeniu Wójta Gminy Przemęt z dnia 2 listopada 2021 r. zawiadamiającym o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy tj. do 10 listopada 2021 r.,  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3821P i 3823P o budowę ścieżki rowerowej zostało omyłkowo wskazane w treści obwieszczenia: „na tablicy ogłoszeń wsi Bucz”, a powinno być „na tablicy ogłoszeń wsi Starkowo, Błotnica i Radomierz”.

Sprostowanie obwieszczenia zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Starkowo, Błotnica i Radomierz oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2021
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):10.11.2021
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.23.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Sprostowanie Obwieszczenia RS.6220.23.2021
Sprostowanie Obwieszczenia WCAG

Metryczka

wytworzono: 10.11.2021 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 12.11.2021, 15:14 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 12

Rejestr zmian