Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych – 1711 (za rok 2022)

KONTROLE  PRZEPROWADZANE PRZEZ PODMIOTY W JEDNOSTKACH IM PODLEGŁYCH – 1711

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez podmioty w jednostkach im podległych w  2022 roku
1. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 37/2022 z dnia 25.04.2022 r.
TERMIN KONTROLI 05.05.2022 r. do 17.05.2022 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola finansowa Żłobka Gminnego w Błotnicy. Rok kontroli 2021
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół kontroli wewnętrznej nr KZ.1711.1.2022
z dnia 17.05.2022 r.,  jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19).
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo nr ŻGB.0911.1.2022  z dnia 3.06.2022 r.
2. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 45/2022 z dnia 16.05.2022 r.
TERMIN KONTROLI 25.05.2022 r. do 08.06.2022 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł, zgodnie z wewnętrzną regulacją  obowiązującą w jednostce, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół kontroli wewnętrznej nr KZ.1711.2.2022 z dnia 09.06.2022 r.,  jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19).
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo nr SPM.070.21.2022 z dnia 28.06.2022 r.
3. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 47/2022 z dnia 6.06.2022 r.
TERMIN KONTROLI 20.06.2022 r. do 29.06.2022 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł, zgodnie z wewnętrzną regulacją  obowiązującą w jednostce, Zespół Szkół w Przemęcie
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół kontroli wewnętrznej nr KZ.1711.3.2022
z dnia 30.06.2022 r.,  jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19).
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo nr ZSP.0910.1.2022 z dnia 01.08.2022 r.
4. OZNACZENIE ORGANU  KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONROLI Upoważnienie nr 53/2022 z dnia 27.06.2022 r.
TERMIN KONTROLI 11.07.2022 r. do 21.07.2022 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł, zgodnie z wewnętrzną regulacją  obowiązującą w jednostce, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli wewnętrznej nr KZ.1711.4.2022 z dnia 20.07.2022 r.,  jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19).
UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 22.07.2022 r.
5. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI  Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 54/2022 z dnia 27.06.2022 r.
TERMIN KONTROLI 29.06.2022 r. do 6.07.2022 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola doraźna: bieżące funkcjonowanie jednostki  w zakresie prawidłowości wykonywania zadań finansowo-księgowych  oraz kadrowych, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół kontroli wewnętrznej nr KZ.1711.5.2022
z dnia 7.07.2022 r.,  jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19).
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo nr GCKiB.0900.1.2023 z dnia 11.01.2023 r.
6. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 77/2022  z dnia 3.10.2022 r.
TERMIN KONTROLI 18.10.2022 r. do 31.10.2022 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola finansowa wydatków dotyczących wynagrodzeń pracowników, dokumentacji kadrowej, dokumentacji płacowej, zgodność wypłat wynagrodzeń z dokumentacją źródłową oraz przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi. Rok  kontroli 2021. Przedszkole Samorządowe w Przemęcie.
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół kontroli wewnętrznej nr KZ.1711.6.2022
z dnia 2.11.2022 r.,  jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19).
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo nr PSP.0910.1.2022 z dnia 21.11.2022 r.

 

Metryczka

wytworzono: 13.01.2022 przez: Jakub Górny
opublikowano: 13.01.2022, 13:50 przez: Jakub Górny
zmodyfikowano: 13.01.2023, 13:28 przez: Anna Wojciechowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 114

Rejestr zmian