Kontrole wewnętrzne w podmiocie – rok 2022

KONTROLA  WEWNĘTRZNA W PODMIOCIE  – 1712

Wykaz kontroli wewnętrznych  w Urzędzie Gminy Przemęt przeprowadzonych w  2022 roku
1. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr  11/2022  Wójta Gminy Przemęt z dnia 24.01.2022 r.
TERMIN KONTROLI 26.01.2022 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań za 2021 r.

Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu

„Zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych lub zapewnienie bezpłatnego transportu  i opieki w drodze do szkoły/placówki w celu realizacji obowiązku szkolnego. Badanie wskaźnika ilości terminowych wypłat wynagrodzenia w stosunku do wszystkich przyjętych  kompletnych dokumentów, przyjętych i rozliczonych.

PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół kontroli z dnia 26.01.2022 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.1.2022, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej
(pok. nr 19).

 

UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo nr OP.033.4.1.2022 z dnia 4.02.2022 r.
2. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 12/2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 24.01.2022 r.
TERMIN KONTROLI 31.01.2022 r.  do 04.02.2022 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań za 2021r.

Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół kontroli z dnia 08.02.2022 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.2.2022, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo nr PN.033.11.2022 z dnia 17.02.2022 r.
3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 13/2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 07.02.2022 r.
TERMIN KONTROLI 14.02.2022 r. – 18.02.2022 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań za 2021 r.

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół  kontroli z dnia  01.03.2022 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.3.2022, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 11.03.2022 r.
4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 16/2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28.02.2022 r.
TERMIN KONTROLI 7.03.2022 r. – 11.03.2022 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań za 2021 r.

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego/USC

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół  kontroli z dnia  11.03.2022 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.4.2022, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo nr SO.530.21.2022 z dnia 22.03.2022 r.
5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 18/2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 07.03.2022 r.
TERMIN KONTROLI 14.03.2022 r. – 17.03.2022 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań za 2021 r.

Wydział Rozwoju Gminy

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 17.03.2022 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.5.2022, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo nr RI.0632.12.2022 z dnia 30.03.2022 r.
6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 22/2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 14.03.2022 r.
TERMIN KONTROLI 23.03.2022 r. – 30.03.2022 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań za 2021 r.

Wydział Organizacyjny

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 31.03.2022 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.6.2022, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 20.04.2022 nr KZ.1712.6.2022
7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 23/2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28.03.2022 r.
TERMIN KONTROLI 04.04.2022 r. do 08.04.2022 r.

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań za 2021 r.

Wydział Podatkowy

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 08.04.2022 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.7.2022, jest do wglądu w siedzibie  Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko  ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) ———————————————
8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 31/2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 6.04.2022 r.
TERMIN KONTROLI 13.04.2022 r. do 19.04.2022 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań za 2021 r.

Wydział Finansów i Budżetu

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli  z dnia 20.04.2022 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.8.2022, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) ————————————————-
9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 70/2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 23.08.2022 r.
TERMIN KONTROLI 24.08.2022 r. do 9.09.2022 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola doraźna w Wydziałach Urzędu Gminy Przemęt, w zakresie tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych. Rok kontroli 2022.
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli  z dnia 14.09.2022 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.9.2022, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo nr OP.033.61.2022 z dnia 26.09.2022 r., pismo z dnia 26.09.2022 r. (Wydział podatkowy), pismo z dnia 27.09.2022 r. nr PN.033.95.2022, pismo z dnia 27.09.2022 r. (Wydział Organizacyjny), pismo nr RS.033.20.2022 z dnia 28.09.2022 r., pismo z dnia 28.09.2022 r. (Wydział SO i ZK/USC), pismo z dnia 27.09.2022 r. (Wydział Rozwoju)
10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 74/2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 5.09.2022 r.
TERMIN KONTROLI 20.09.2022 r. do 29.09.2022 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola prawidłowości rozliczania dochodów (Wydział Finansów i Budżetu). Rok kontroli 2022.
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli  z dnia 29.09.2022 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.10.2022, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) ———————————————————–

 

Metryczka

wytworzono: 13.01.2022 przez: Jakub Górny
opublikowano: 13.01.2022, 13:48 przez: Jakub Górny
zmodyfikowano: 18.11.2022, 14:29 przez: Anna Wojciechowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 112

Rejestr zmian

uaktualniono: 18.11.2022, 14:29 przez: Anna Wojciechowska Kontrole wewnętrzne w podmiocie - rok 2022
uaktualniono: 18.05.2022, 09:05 przez: Anna Wojciechowska Kontrole wewnętrzne w podmiocie - rok 2022
uaktualniono: 18.05.2022, 09:05 przez: Anna Wojciechowska Kontrole wewnętrzne w podmiocie - rok 2022
uaktualniono: 06.04.2022, 15:22 przez: Anna Wojciechowska Kontrole wewnętrzne w podmiocie - rok 2022
uaktualniono: 08.03.2022, 15:30 przez: Anna Wojciechowska Kontrole wewnętrzne w podmiocie - rok 2022
utworzono: 13.01.2022, 13:48 przez: Jakub Górny Kontrole wewnętrzne w podmiocie - rok 2022