Proponowany porządek XLVI Sesji Rady Gminy Przemęt

Termin: 20.01.2022, g. 08:00

Miejsce: Sesja zdalna

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdania Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt z działalności za 2021 rok.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 -2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z dnia 21 grudnia 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 01.12.2021 r. (data wpływu 01.12.2021 r.)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 listopada 2021 r. (data wpływu 7 grudnia 2021 r.)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 grudnia 2021 r. (data wpływu 3 grudnia 2021 r.)
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad.

Metryczka

wytworzono: 14.01.2022 przez: Danuta Słodnik
opublikowano: 14.01.2022, 10:09 przez: Jakub Górny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 70

Rejestr zmian

utworzono: 14.01.2022, 10:09 przez: Jakub Górny Proponowany porządek XLVI Sesji Rady Gminy Przemęt