Ogłoszenie projektu uchwały Rady Gminy Przemęt w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2022 roku

Na podstawie art. 37 ust. 10 i ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021r.,  poz. 2233 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Przemęt w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2022 roku.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać w terminie do dnia 14.02.2022 roku w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt – biuro nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub w formie elektronicznej na adres: [email protected]

Wszelkie uwagi i propozycje zmian będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu składania uwag oraz  propozycji  zmian  do  projektu  uchwały.

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Projekt uchwały
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Projekt
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):21.01.2022
  • Nr aktu prawnego:
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Organizacja życia publicznego

Załączniki

Projekt Uchwały
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Metryczka

wytworzono: 28.01.2022 przez: Patrycja Pabich
opublikowano: 28.01.2022, 12:58 przez: Patrycja Pabich
zmodyfikowano: 28.01.2022, 13:00 przez: Patrycja Pabich
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 13

Rejestr zmian