OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZEMĘT W 2022 ROKU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późń. zm.), Wójt Gminy Przemęt ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt w 2022 r.
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Załączniki

Ogłoszenie Wyników
Ogloszenie Wyników Wersja WCAG

Metryczka

wytworzono: 27.01.2022 przez: Izabella Skibska
opublikowano: 28.01.2022, 09:27 przez: Izabella Skibska
zmodyfikowano: 28.01.2022, 09:41 przez: Izabella Skibska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 49

Rejestr zmian